Contact Us
  • +886-7-216-2330
  • +886-7-216-2339
  • Service@hotel-d.com.tw
  • No. 207, Qixian 2nd Rd, Qianjin District Kaohsiung City,Taiwan